Gebruikerstraining Heftruck

Gebruikerstraining Heftruck

Er gebeuren jaarlijks circa 200 ongevallen met heftrucks (Bron: FNV). De werkgever is verplicht (vanuit de Arbeidsomstandighedenwet) zorg te dragen voor een veilige werkplek en daar hoort het veilig kunnen bedienen van een heftruck bij. Daarmee voldoet u, voor betreft de aansprakelijkheid, dan wel aan de wet, maar heeft u nog niet volledig de financiële risico’s afgedekt. Een ongeval kan grote schade tot gevolg hebben met mogelijk zorgwekkende gevolgen voor de relatie met uw klant, uw bedrijfsresultaat of zelfs de continuïteit van uw organisatie. En dan spreken we nog niet eens over persoonlijk letsel. U kunt zich wellicht voorstellen wat dit voor u en/of uw organisatie betekent.

Kosten:
Volgt spoedig

Toelatingseisen:
n.v.t. voor deze cursus

Duur:
1 dag

Examenkosten:
zijn inbegrepen

Certificaat:
Certificaat + pasje

Geldigheid:
5 jaar

Datum:

Inhoud gebruikerstraining Heftruck

Met het volgen van de één daagse heftruck cursus bij Bwefar Academy wordt de cursist uitgerust met voldoende theoretische en praktijkgerichte kennis om de heftruck dusdanig te kunnen bedienen dat veiligheidsrisico’s en risico op schade tot een minimum beperkt blijven.  De Heftruck cursus van Bwefar Academy biedt voldoende basiskennis voor veilig en kundig gebruik van een heftruck in dagelijkse activiteiten. Met het inzetten van onze trainingen worden schaderisico’s verminderd en voldoet u aan wet- en regelgeving vanuit de Arbowet met betrekking tot aansprakelijkheid en aan eisen vanuit opdrachtgevers aan training en opleiding van uzelf of uw personeel.

Vakkundige training door gecertificeerde trainers    Certificaat 5 jaar geldig    Kwalitatief door kleine groepen    Code 95 erkende cursus    Branchespecifiek

Code 95

Bovendien is de gebruikerstraining Heftruck CCV-erkend en telt de cursus dus ook mee voor het aantal uren voor de Code 95-aanduiding op het rijbewijs van beroepschauffeurs. Na het slagen wordt een certificaat en een pas op creditcard-formaat uitgereikt. Bij de Code 95 training worden de uren achteraf geregistreerd bij het CCV. Deze training is Code 95-erkend. Na het slagen wordt een certificaat en een pas op creditcard-formaat uitgereikt. De training duurt 1 dag.

Theorie

 • Wet- en regelgeving Arbo en Milieu
 • Veiligheidseisen aan het ontwerp en de fabricage van (vork)heftrucks
 • Onderhoud en keuring aan (vork)heftrucks
 • De soorten, functie en kenmerken van heftrucks
 • Stabiliteit en lastzwaarte
 • Omgevingsfactoren en relevante risico’s
 • Veiligheidsvoorzieningen op (vork)heftrucks en veilig gebruik
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Verkeersvoorschriften

Praktijk

 • Rijden zonder lading
 • Rijden met lading
 • Laden en lossen
 • Uitslaan en afzetten van lading.

https://www.bwefaracademy.nl

Meest gestelde vragen

Hoe lang duurt de cursus?

De cursus bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk en wordt gegeven in 1 dag.

Hoe kan ik me voorbereiden?

Voor deze opleiding is geen voorbereiding noodzakelijk.

Uit hoeveel cursisten bestaat de groep?

Bewustwording van uw eigen veiligheid en die van anderen is een belangrijk onderdeel van de kennis die we willen overdragen. Dit kan in onze beleving alleen wanneer de groepen niet te groot zijn en er voor iedereen voldoende aandacht is. De grootte van de groep zal daarom bestaan uit maximaal 6-8 personen.

Wanneer wordt de cursus gegeven?

“Klik hier” om naar de agenda te gaan (of de optie om hier de agenda of data te vermelden??)

Krijg ik een certificaat?

Bij het behalen van het theorie- en het praktijkexamen ontvang je een certificaat en een pas op creditcardformaat.

Hoe lang is mijn certificaat geldig?

Je certificaat is 5 jaar geldig. Daarna moet je de cursus opnieuw volgen.

Wat kan ik als ik ben geslaagd?

De Gebruikerstraining Heftruck biedt voldoende basiskennis voor veilig en kundig gebruik van een heftruck in dagelijkse activiteiten.