Bedrijfshulpverlening (BHV) - Herhaling

Bedrijfshulpverlening (BHV) – Herhaling

Waarom BHV?

Bedrijfshulpverlening zoals het hoort! Maar hoe hoort het dan? In de Arbeidsomstandighedenwet is bepaald dat de veiligheid van medewerkers (en andere personen) binnen een organisatie moeten worden gewaarborgd. Echter deze wet laat nogal de nodig interpretaties, vandaar voor ons de Bedrijfshulpverlening zoals het hoort. Vandaar dat wij als Bwefar Academy gecertificeerd zijn door het NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening). Voor ons is veiligheid een erg groot aspect van ons werk en dagelijks belangrijk om je kop er goed bij te houden. Een ongeluk zit tenslotte in een klein hoekje. Mocht er toch iets gebeuren is het belangrijk dat je hulp kunt bieden.

Kosten:
Volgt spoedig

Toelatingseisen:
je moet in het bezit zijn van een geldig BHV diploma.

Duur:
1 dag

Examenkosten:
Zijn inbegrepen

Certificaat:
Certificaat + pasje NIBHV

Geldigheid:
1 jaar

Datum:

Wat kun je van ons verwachten?

Je hebt je BHV diploma reeds gehaald, je bent op de hoogte van wat je moet doen bij een calamiteit en kunt daar naar handelen. Het is ook goed om regelmatig nog even weer te herhalen hoe het ook alweer zat. Daarnaast worden continue verbeteringen toegepast in de handelswijze voor zowel de BHV’er als het slachtoffer. Door een herhaling te doen bij Bwefar Academy blijf je op de hoogte. In 1 dag gaan we in vogelvlucht weer even terug hoe je moet handelen bij een beginnende brand, wat te doen bij een ontruiming en hoe communiceer je nu en met wie? Het alarmeren van de hulpdiensten en het verlenen van Eerste Hulp. Een goede bedrijfshulpverlening is tenslotte van levensbelang!

 BHV zoals het hoort!    NIBHV erkend certificaat 1 jaar geldig    Kwalitatief door kleine groepen    Leuke afwisseling van theorie en praktijk    Maatwerk

Twee delen

De Herhaling Bedrijfshulpverlening bestaat uit 2 delen, die indien gewenst ook los kunnen worden gevolgd. Neem hiervoor contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Deel 1: Niet-spoedeisende Eerste Hulp + Spoedeisende Eerste Hulp

In deze module leer je beoordelen en het behandelen van niet-levensbedreigende aandoeningen. Hierbij kun je o.a. denken aan (kleine) verwondingen, kneuzingen of verstuikingen botbreuken of brandwonden. Tevens leer je de basale reanimatie en het gebruiken van een AED. Ook gaan we dieper in op ziektebeelden en het herkennen hiervan, maar ook het handelen bij verstikking/verslikking.

Deel 2: Brandbestrijding + Ontruiming

Je leert een beginnende brand te blussen met de daarvoor beschikbare middelen. Maar om dit te kunnen doen is het belangrijk om te weten wat brand nu eigenlijk is en welke blusmiddelen gebruik je of juist niet. Uiteraard zijn er de nodige gevaren waar we je bewust van willen maken. Je leert ook welke taken je als bedrijfshulpverlener (BHV’er) hebt tijdens een ontruiming. Communicatie, ontruimingsvoorzieningen en de samenwerking met de hulpdiensten komen aan bod.


https://www.bwefaracademy.nl
https://www.bwefaracademy.nl

Meest gestelde vragen

Hoe lang duurt de cursus?
De cursus bestaat uit 4 modules (zowel theorie als praktijk) die in een tijdsbestek van 2 dagen aan bod komen. Module 1: Niet-spoedeisende Eerste Hulp Module 2: Spoedeisende Eerste Hulp Module 3: Brandbestrijding Module 4: Ontruiming
Hoe kan ik me voorbereiden?
Vooraf wordt het cursusmateriaal toegezonden. We gaan er tijdens de cursus vanuit dat de cursist het boek heeft doorgenomen.
Uit hoeveel cursisten bestaat de groep?
Maximaal 12 personen. Door de groep klein te houden is er tijd en aandacht voor elke cursist. Het doel is dat elke cursist de vaardigheden goed onder de knie heeft na het volgen van de cursus.
Wanneer wordt de cursus gegeven?
“Klik hier” om naar de agenda te gaan (of de optie om hier de agenda of data te vermelden??)
Krijg ik een certificaat?
Wanneer het theorie-examen positief wordt afgerond en uit de praktijkoefeningen blijkt dat een cursist de vaardigheden goed onder de knie heeft wordt er een certificaat en een pasje uitgereikt.
Hoe lang is mijn certificaat geldig?
Het certificaat is 1 jaar geldig, daarna kun je d.m.v. een herhaling, die 1 dag (of 2 dagdelen) duurt het certificaat met een jaar verlengen.
Wat kan ik als ik ben geslaagd?
Je bent in staat om (spoedeisende) Eerste Hulp te verlenen. Je kunt de basale reanimatie toepassen en de AED op de juiste manier gebruiken. Tevens weet je wat brand is, wat je taken zijn als BHV’er en hoe te blussen met het juiste blusmiddel of hoe uitbreiding te voorkomen. En je weet hoe te handelen bij een ontruiming en de communicatie die hierbij hoort.
Is bedrijfshulpverlening (BHV) verplicht?
Bij calamiteiten moet u werknemers en bezoekers kunnen opvangen en verzorgen. Daarom moet u de bedrijfshulpverlening (BHV) in uw bedrijf regelen. Hoe u dit doet, hangt onder meer af van de aard en grootte van uw bedrijf. In de Arbeidsomstandigheden staan algemene aanwijzingen.
Hoeveel bedrijfshulpverleners heb ik nodig?
De wet schrijft geen verplicht aantal bedrijfshulpverleners voor. Het aantal bedrijfshulpverleners bepaald u aan de hand van de risico-, inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Belangrijke factoren hierbij zijn het aantal medewerkers en het gemiddeld aantal bezoekers. Als werkgever bent u verplicht om te zorgen voor voldoende BHV’ers.